Mynd­bönd

Íslands­deildin hefur fram­leitt ýmis mynd­bönd undan­farin ár.

 

Má bjóða þér mann­rétt­indi? – Hugtakið og sagan

Hvað eru mann­rétt­indi og hvaðan kemur hugtakið? Stiklað er á stóru í þessari teikni­mynd um mann­rétt­indi. Teikni­myndin er hluti af kennslu­efninu Má bjóða þér mann­rétt­indi? sem Íslands­deild Amnesty Internati­onal gaf út í sept­ember 2021 og saman­stendur af myndskreyttri sögu, sex teikni­myndum um mann­rétt­indi og verk­efnum fyrir grunn- og fram­halds­skóla. Hægt er að nálgast kennslu­efnið í verk­færa­k­ist­unni á www.amnesty.is

Teikn­ingar: Elías Rúni

Hreyfi­hönn­uðir: Guðrún Jóns­dóttir og Sigrún Hreins

Hljóð­vinnsla: Eiríkur Sigurðsson

Handrit og leik­stjórn: Thelma Marín Jóns­dóttir og Vala Ósk Berg­sveins­dóttir

Má bjóða þér mann­rétt­indi? – Sagan hans Farhad

Teikni­mynd um mann­rétt­inda­brot sem Farhad frá Íran sætti sem ungur maður. Trúfrelsi, tján­ing­ar­frelsi og rétt­indi flótta­fólks. Teikni­myndin er hluti af kennslu­efninu Má bjóða þér mann­rétt­indi? sem Íslands­deild Amnesty Internati­onal gaf út í sept­ember 2021 og saman­stendur af myndskreyttri sögu, sex teikni­myndum um mann­rétt­indi og verk­efnum fyrir grunn- og fram­halds­skóla. Hægt er að nálgast kennslu­efnið í verk­færa­k­ist­unni á www.amnesty.is

Teikn­ingar: Elías Rúni

Hreyfi­hönn­uðir: Guðrún Jóns­dóttir og Sigrún Hreins

Hljóð­vinnsla: Eiríkur Sigurðsson

Handrit og leik­stjórn: Thelma Marín Jóns­dóttir og Vala Ósk Fríðu­dóttir

Má bjóða þér mann­rétt­indi? – Sagan hennar Magneu

Teikni­mynd um mann­rétt­inda­brot sem Magnea frá Íslandi sætti sem barn og ung kona. Kyn- og frjó­sem­is­rétt­indi og rétt­indi barna. Teikni­myndin er hluti af kennslu­efninu Má bjóða þér mann­rétt­indi? sem Íslands­deild Amnesty Internati­onal gaf út í sept­ember 2021 og saman­stendur af myndskreyttri sögu, sex teikni­myndum um mann­rétt­indi og verk­efnum fyrir grunn- og fram­halds­skóla. Hægt er að nálgast kennslu­efnið í verk­færa­k­ist­unni á www.amnesty.is

Teikn­ingar: Elías Rúni

Hreyfi­hönn­uðir: Guðrún Jóns­dóttir og Sigrún Hreins

Hljóð­vinnsla: Eiríkur Sigurðsson

Handrit og leik­stjórn: Thelma Marín Jóns­dóttir og Vala Ósk Fríðu­dóttir

Má bjóða þér mann­rétt­indi? – Sagan hennar Söhru

Teikni­mynd um mann­rétt­inda­brot sem Sahra frá Sómalíu sætti sem barn. Kyn- og frjó­sem­is­rétt­indi og rétt­indi barna. Teikni­myndin er hluti af kennslu­efninu Má bjóða þér mann­rétt­indi? sem Íslands­deild Amnesty Internati­onal gaf út í sept­ember 2021 og saman­stendur af myndskreyttri sögu, sex teikni­myndum um mann­rétt­indi og verk­efnum fyrir grunn- og fram­halds­skóla. Hægt er að nálgast kennslu­efnið í verk­færa­k­ist­unni á www.amnesty.is

Teikn­ingar: Elías Rúni

Hreyfi­hönn­uðir: Guðrún Jóns­dóttir og Sigrún Hreins

Hljóð­vinnsla: Eiríkur Sigurðsson

Handrit og leik­stjórn: Thelma Marín Jóns­dóttir og Vala Ósk Fríðu­dóttir

Má bjóða þér mann­rétt­indi? – Sagan hans Hrafn­kels

Teikni­mynd um mann­rétt­inda­brot sem Hrafn­kell frá Íslandi sætti sem unglingur. Vinnu­rétt­indi og rétt­indi barna. Teikni­myndin er hluti af kennslu­efninu Má bjóða þér mann­rétt­indi? sem Íslands­deild Amnesty Internati­onal gaf út í sept­ember 2021 og saman­stendur af myndskreyttri sögu, sex teikni­myndum um mann­rétt­indi og verk­efnum fyrir grunn- og fram­halds­skóla. Hægt er að nálgast kennslu­efnið í verk­færa­k­ist­unni á www.amnesty.is

Teikn­ingar: Elías Rúni

Hreyfi­hönn­uðir: Guðrún Jóns­dóttir og Sigrún Hreins

Hljóð­vinnsla: Eiríkur Sigurðsson

Handrit og leik­stjórn: Thelma Marín Jóns­dóttir og Vala Ósk Fríðu­dóttir

Má bjóða þér mann­rétt­indi? – Sagan hennar Emmu

Teikni­mynd um mann­rétt­inda­brot er segir frá Emmu sem upplifði miklar takmark­anir og jafnvel brot á rétt­indum sínum sem barn. Rétt­indi barna. Teikni­myndin er hluti af kennslu­efninu Má bjóða þér mann­rétt­indi? sem Íslands­deild Amnesty Internati­onal gaf út í sept­ember 2021 og saman­stendur af myndskreyttri sögu, sex teikni­myndum um mann­rétt­indi og verk­efnum fyrir grunn- og fram­halds­skóla. Hægt er að nálgast kennslu­efnið í verk­færa­k­ist­unni á www.amnesty.is

Teikn­ingar: Elías Rúni

Hreyfi­hönn­uðir: Guðrún Jóns­dóttir og Sigrún Hreins

Hljóð­vinnsla: Eiríkur Sigurðsson

Handrit og leik­stjórn: Thelma Marín Jóns­dóttir og Vala Ósk Fríðu­dóttir

Mann­rétt­indi eru okkar allra: Jafn­rétti

Samkvæmt Mann­rétt­inda­yf­ir­lýs­ingu Sameinuðu þjóð­anna, alþjóð­legum samn­ingum og innlendum lögum eigum við öll að njóta mann­rétt­inda og frelsis frá mismunun. Jafn­rétti þýðir að allir eru jafnir og enginn grein­ar­munur er gerður vegna kynþáttar, litar­háttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórn­mála­skoðana eða a nnarra skoðana, þjóð­ernis, uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna.

Í þessu mynd­bandi er farið yfir stöðu jafn­réttis á Íslandi út frá sögu, lögum og reynslu fólks sem hér hefur fengið stöðu flótta­fólks.

Mann­rétt­indi eru okkar allra: Vinnu­rétt­indi

Við eigum öll rétt á vinnu og sann­gjörnum launum. Við megum öll vera í stétt­ar­fé­lagi. Á Íslandi eru í gildi sérstök lög um rétt­indi og skyldur á vinnu­markaði. Þar á meðal eru lög um stétt­ar­félög, laun og starfs­kjör, vinnu­tíma og jafna meðferð á vinnu­markaði.

Í þessu mynd­bandi er farið yfir vinnu­rétt­indi á Íslandi, gagn­legar upplýs­ingar um vinnu­rétt­indi og reynslu­sögur fólks, sem hér hefur fengið stöðu flótta­fólks, af vinnu­mark­að­inum.

Mann­rétt­indi eru okkar allra: Rétt­indi barna

Börn eru sérstak­lega viðkvæmur hópur. Samkvæmt alþjóða­lögum og Barna­sátt­mála Sameinuðu þjóð­anna ber stjórn­völdum, foreldrum og forráða­mönnum og öðrum að standa vörð um hags­muni barna. Börn eiga rétt til lífs, verndar, þátt­töku og þroska og lærdóms. Börn eru sjálf­stæðir einstak­lingar með full­gild rétt­indi, óháð rétt­indum full­orð­inna.

Í þessu mynd­bandi er farið yfir rétt­indi barna á Íslandi út frá Barna­sátt­mála Sameinuðu þjóð­anna og öðrum alþjóða- og lands­lögum, sem og reynslu fólks sem hér hefur fengið stöðu flótta­fólks.

We all have human rights: Equality

As laid out in the UN Universal Decl­aration of Human Rights, internati­onal agreements and nati­onal law, everyone should enjoy human rights and freedom from discrim­ination. Equality means that everyone is equal and no dist­inction is made on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other views, nati­onal or social origin, property, birth, or other status.

This video is about equality in Iceland, looking at the history, the legislation, and the experiences of people who have received internati­onal protection in Iceland.

We all have human rights: Work-related rights

Everyone has a right to work and to receive fair pay. Everyone has a right to join a trade union. Iceland has special legislation on the rights and obligations of workers and empl­oyers. It includes laws on trade unions, wages and other terms, work hours, and equal treatment in the labour market.

This video is about labour market rights in Iceland, looking at some useful information about the rights of workers, and the experiences of people who have received internati­onal protection in Iceland.

We all have human rights: Rights of children

Children are an especially vulnerable group. As laid out in internati­onal law and the UN Convention on the Rights of the Child, autho­rities, parents, legal guar­dians and others, should always protect the interests of children. Children have a right to life, protection, participation, develop­ment and learning. Children are indi­viduals with full rights, independent of the rights of adults.

This video is about the rights of children in Iceland, looking at the UN Convention on the Rights of the Child and other internati­onal and nati­onal laws, as well as the experiences of people who have received internati­onal protection in Iceland.

Los derechos humanos son de todos nosotros: Igualdad

De acuerdo con la Decl­aración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de los convenios internacionales y las leyes nacionales, todos debemos gozar de los derechos humanos y de la libertad de la discrim­inación. La igualdad significa que todos son iguales y que no se hace dist­inción alguna por raza, color, género, lengua, ideas políticas u otras ideas, naciona­lidad, origen, propiedad, linaje u otras circunst­ancias.

En este vídeo se repasa la situación de igualdad en Islandia desde la perspectiva histórica y legal, así como las experiencias de personas que han obtenido el estatus de refugiado.

Los derechos humanos son de todos nosotros: Derecho al trabajo

Todos tenemos el derecho al trabajo y a un salario justo. Todos podemos pertenecer a un sindicato. En Islandia rigen leyes específicas sobre los derechos y deberes en el mercado de trabajo, como leyes sobre los sindicatos, los salarios y las condiciones de trabajo, los horarios laborales y el trato igualitario en el mercado laboral.

En este vídeo se repasan los derechos laborales en Islandia, con información útil sobre dichos derechos y sobre las experiencias del mercado laboral de personas que han obtenido el estatus de refugiado.

Los derechos humanos son de todos nosotros: Derechos de los niños

Los niños son un grupo especial­mente vulnerable. Según las leyes internacionales y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, las autori­dades, los padres y tutores y otros tienen el deber de mirar por los intereses de los niños. Los niños tienen derecho a la vida, a la protección, a la participación y maduración y a la educación. Los niños son indi­viduos independientes con plenos derechos, independientemente de los derechos de los adultos.

En este vídeo se repasan los derechos de los niños en Islandia, en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otras leyes internacionales y nacionales, además de las experiencias de personas que han obtenido el estatus de refugiado.

Prawa człowieka to prawa nas wszystkich: Równouprawnienie

Zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka Organ­izacji Narodów Zjednoczonych, umowami międzyn­arodowymi oraz prawem wewnętrznym wszyscy powinn­iśmy korzystać z praw człowieka oraz wolności od dyskrym­inacji. Równouprawnienie oznacza, iż wszyscy są równi oraz nie ma różnic na tle rasy, koloru skóry, płci, języka, wiary, zapa­trywań politycznych i innych poglądów, narodowości, pochodzenia, własności, rodowodu czy innych okoliczności.

W niniejszym filmiku omawia się sytuację panującą w kwestii równouprawnienia w Islandii na podstawie historii, prawa oraz doświa­dczenia osób, które uzyskały status uchodźcy.

Looking refu­gees in the eyes

Twenty years ago, psychologist Arthur Aron disco­v­ered that four minutes of unin­terrupted eye contact increases intimacy and brings people closer together. Using this disco­very, Amnesty Internati­onal Iceland decided to carry out a simple project where refu­gees living in Iceland, from Afghan­istan, Iran, Pakistan, Syria and Somalia sat opposite native Icelanders and looked into each other’s eyes for minutes. The results were overwhelm­ingly positive as the video that Amnesty Internati­onal, Icelandic section produced to record these encoun­ters, clearly demonstrates.

Today, when the world appears rife with division and conflict, it is always wort­hwhile to look at everything from another person’s perspective. Too often, what gets lost in the numbers and headlines is the suffering of actual people, who, like us, have families, friends, their own stories, dreams and goals. What if we stopped for just a moment and looked at who they really are? Borders exist between countries, not people. And it is imperative that our govern­ments start putting people before borders and their own short-term political gain.

Prawa człowieka to prawa nas wszystkich: Prawo do pracy

Wszyscy mamy prawo do pracy i do godziwego wyna­grodzenia. Każdemu wolno zostać członkiem związków zawodowych. W Islandii obowiązują ustawy szczególne o prawach i obowiązkach panujących na rynku pracy, a m.in. ustawa o związkach zawodowych, wyna­grodzeniu i warunkach płacowych, czasie pracy oraz równego traktow­ania na rynku pracy.

W niniejszym filmiku omawia się prawo do pracy w Islandii, przydatne informacje na temat prawa do pracy oraz osobiste doświa­dczenie osób, które otrzymały status uchodźcy, związane z rynkiem pracy.

Prawa człowieka to prawa nas wszystkich: Prawa dziecka

Dzieci to szczególnie wrażliwa grupa społeczna. Zgodnie z prawem międzyn­arodowym oraz Konwencją Praw Dziecka Organ­izacji Narodów Zjednoczonych organy państwowe, rodzice, opiekunowie prawni i in. zobowiązani są chronić interes dziecka. Dzieci mają prawo do życia, ochrony, uczestniczenia w życiu, rozwoju i edukacji. Dzieci posia­dają autonomię osobistą i mają zagw­ar­antowane pełne prawa nieza­leżnie od praw dorosłych.

W niniejszym filmiku omawia się prawa dziecka w Islandii na podstawie Konwencji Praw Dziecka Organ­izacji Narodów Zjednoczonych oraz innych ustaw międzyn­arodowych i prawa wewnętrz­nego, jak i doświa­dczeniu osób, które otrzymały status uchodźcy.

حقوق بشر برای همه ماست: برابری

طبق اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل ، کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی ، همه ما از حقوق بشر و آزادی ه ا برابر
بدون هیج نوع تبعیض برخوردار هستیم. برابری به این معنی است که همه مساوی هستند و نمی توان هیچ تفاوتی براساس
نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسی یا هر نظر دیگری مانند ، ملیت ، اهلیت ، مال ، تبار یا شرایط دیگر در
بین افران قایل شد .
در این ویدئو وضعیت برابری در ایسلند را بر اساس روایات ، قوانین و تجربیات افرادی که در اینجا پناهندگی دریافت نموده
اند بررسی می کند .

حقوق بشر برای همه ماست: حقوق کار

همه ما ازحق کار و مزد عادلانه برخوردار هستیم. همه ما می توانیم عضویت اتحادیه کارگری را داشته باشیم. در ایسلند ،
قوانین خاصی در مورد حقوق و تعهدات در بازار کار در حال اجرا است. این موارد شامل قوانینی در مورد اتحادیه های
کارگری ، دستمزد و شرایط کار ، ساعات کار و رفتار برابر در بازار کار است.
در این ویدیو نگاهی داریم به حقوق کار در ایسلند است که شام ل معلومات مفید در مورد حق کار و تجارب افرادی است ک ه
در ایسلند به پناهنده مشغول به کار هستند.

حقوق بشر برای همه ماست: حقوق کودکان

کودکان به طور خاص یک گروه آسیب پذیر هستند. طبق قوانین بین المللی و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ، دولت ها ،
والدین ، سرپرستان و دیگر نهاد های مربوطه باید از منافع کودکان محافظت کنند. کودکان حق زندگی ، حمایت ، مشارکت و
رشد و یادگیری دارند. کودکان افرادی هستند مستقل با حقوق کامل، بدون وابستگی به حقوق بزرگسالان.
این ویدئو نگاهی دارد به حقوق کودکان در ایسلند براساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و سایر قوانین بین المللی و ملی
و همچنین تجارب افرادی که در اینجا پناهندگی دریافت کرده اند .

حقوق الإنسان لنا جميعا: المساواة

وفقًا لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والقانون الوطني ، يجب أن نتمتع جميعًا بحقوق الإنسان والتحرر من التمييز. المساواة تعني أن الجميع متساوون ولا يجب التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الجنسية أو الأصل أو الملكية أو النسب أو أي ظروف أخرى

يستعرض هذا الفيديو حالة المساواة في آيسلندا بناءً على تاريخ وقوانين وخبرات الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء هنا

حقوق الإنسان لنا جميعًا: حقوق العمال

يحق لنا جميعًا العمل وبأجر عادل. يمكننا جميعًا أن نكون في نقابات عمال في آيسلندا ، هناك قوانين خاصة تسري بشأن الحقوق والالتزامات في سوق العمل. وتشمل هذه قوانين خاصة بالنقابات والأجور وظروف العمل وساعات العمل والمساواة في المعاملة في سوق العمل

يستعرض هذا الفيديو حقوق العمل في آيسلندا ، ومعلومات مفيدة حول حقوق العمل وتجارب الأشخاص الذين مُنحوا وضع اللاجئ هنا من سوق العمل

حقوق الإنسان لنا جميعًا: حقوق الأطفال

الأطفال هم فئة معرضة للخطر بشكل خاص. بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، يجب على الحكومات والآباء والأوصياء وغيرهم حماية مصالح الأطفال. للأطفال الحق في الحياة والحماية والمشاركة والنمو والتعلم. الأطفال أشخاص مستقلون يتمتعون بكامل الحقوق ومستقلين عن حقوق الكبار

يستعرض هذا الفيديو حقوق الأطفال في آيسلندا على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقوانين الدولية والوطنية الأخرى ، بالإضافة إلى تجارب الأشخاص الذين مُنحوا وضع اللاجئ هنا

Hvernig virkar Þitt nafn bjargar lífi?

Thelma Marín Jóns­dóttir og Aldís Amah Hamilton kynna grunn- og fram­halds­skóla­nemum landsins fyrir stærstu árlegu herferð­inni okkar, Þitt nafn bjargar lífi og keppn­inni Mann­rétt­inda­skóli ársins. Mynd­bandið var fram­leitt af staf­rænu auglýs­inga­stof­unni KIWI árið 2020.

Sagan hennar Nassimu

Nassima al-Sadah frá Sádi-Arabíu var hand­tekin fyrir frið­sam­lega mann­rétt­inda­bar­áttu sína í júlí 2018. Hún sætti illri meðferð í varð­haldi og var sett í algjöra einangrun frá öðrum föngum frá febrúar 2019 til febrúar 2020. Hún fær að hringja viku­lega í fjöl­skyldu sína en fær engar heim­sóknir, ekki einu sinni frá lögmanni sínum. Mál Nassimu var eitt af málunum í Þitt nafn bjargar lífi árið 2020 Mynd­bandið var unnið með leik­stjór­anum Reyni Lyngdal og auglýs­inga­stof­unni Kontor og hlaut Lúðurinn, íslensku auglýs­inga­verð­launin, árið 2020.

Sagan hans Idris

Idris Khattak var á leið heim til sín í höfuð­borg­inni Islamabad í Pakistan þann 13. nóvember 2019 þegar bíla­leigu­bíll hans var stöðv­aður. Ekkert hefur sést til hans síðan þá. Yfir­völd í Pakistan beita þving­uðum manns­hvörfum til að þagga niður í mann­rétt­inda­fröm­uðum eins og Idris og öðrum gagn­rýn­endum. Mál Idris var eitt af málunum í Þitt nafn bjargar lífi árið 2020 Mynd­bandið var unnið með leik­stjór­anum Reyni Lyngdal og auglýs­inga­stof­unni Kontor og hlaut Lúðurinn, íslensku auglýs­inga­verð­launin, árið 2020.

Rétt­indi Trans fólks

Árið 2019 vann Íslands­deild Amnesty Internati­onal í samstarfi við Samtökin ’78, Intersex Ísland og Trans Ísland að herferð þar sem þrýst var á stjórn­völd að standa vörð um rétt­indi trans og intersex fólks.  Frum­varp um rétt­indi þessara hópa var samþykkt árið 2019 en breyting á ákvæði laga um rétt­indi barna sem fæðast með ódæmi­gerð kynein­kenni var síðan samþykkt í lok árs 2020 við mikinn fögnuð. Mynd­bandið var unnið í samvinnu við Reyni Lyngdal og fram­leiðslu­fyr­ir­tækið Pegasus.

„Fólki ætti að vera treyst fyrir því hvaða kyn stendur á skil­ríkj­unum þeirra og hvaða nafn stendur þar.“ – Alex­ander

Rétt­indi Intersex fólks

Árið 2019 vann Íslands­deild Amnesty Internati­onal í samstarfi við Samtökin ’78, Intersex Ísland og Trans Ísland að herferð þar sem þrýst var á stjórn­völd að standa vörð um rétt­indi trans og intersex fólks.  Frum­varp um rétt­indi þessara hópa var samþykkt árið 2019 en breyting á ákvæði laga um rétt­indi barna sem fæðast með ódæmi­gerð kynein­kenni var síðan samþykkt í lok árs 2020 við mikinn fögnuð. Mynd­bandið var unnið í samvinnu við Reyni Lyngdal og fram­leiðslu­fyr­ir­tækið Pegasus.

„Fyrir komandi kynslóðir þá myndi ég vilja sjá að allir hefðu val um hvað væri gert við líkamann á þeim. Ég myndi líka vilja sjá að skömmin og leyndin myndi hverfa.“ – Kitty

 

Rétt­indi Trans fólks

Árið 2019 vann Íslands­deild Amnesty Internati­onal í samstarfi við Samtökin ’78, Intersex Ísland og Trans Ísland að herferð þar sem þrýst var á stjórn­völd að standa vörð um rétt­indi trans og intersex fólks.  Frum­varp um rétt­indi þessara hópa var samþykkt árið 2019 en breyting á ákvæði laga um rétt­indi barna sem fæðast með ódæmi­gerð kynein­kenni var síðan samþykkt í lok árs 2020 við mikinn fögnuð. Mynd­bandið var unnið í samvinnu við Reyni Lyngdal og fram­leiðslu­fyr­ir­tækið Pegasus.

„Það að ég skuli skil­greina mig fyrir utan kynjat­ví­hyggjuna, það á ekki að skipta svona miklu máli.“ – Vally

 

Sagan hans Magai

Magai Matiop Ngong var dæmdur til dauða aðeins 15 ára gamall. Mál hans var eitt af málunum í herferð­inni Þitt nafn bjargar lífi árið 2019. Þökk séu mörg hundruð þúsund einstak­lingum um allan heim sem þrýstu á stjórn­völd í Suður-Súdan er hann nú laus af dauða­deild eftir að áfrýj­un­ar­dóm­stóll felldi dauða­dóminn úr gildi. Við höldum barátt­unni áfram. Mynd­bandið var unnið með leik­stjór­anum Reyni Lyngdal og auglýs­inga­stof­unni Kontor og hlaut Lúðurinn, íslensku auglýs­inga­verð­launin, árið 2019.

Sagan hennar Yasaman

Yasaman Ayani storkaði lögum um höfuðslæðu í Íran með ögrandi gjörn­ingi. Yasaman og móðir hennar gengu hiklaust með hárið óhulið um lest­ar­vagn einungis ætlaðan konum og dreifðu hvítum blómum meðal farþega. Þessi viðburður náðist á mynd­band og fór á flug á inter­netinu í mars 2019. Yasaman var dæmd í 16 ára fang­elsi vegna þess eins að hún telur að konur eigi að hafa frelsi til að velja hverju þær klæðast. Mál hennar var eitt af málunum í herferð­inni Þitt nafn bjargar lífi 2019. Eftir þrýsting frá einstak­lingum um heim allan hefur dómur Yasaman verið styttur. Við höldum barátt­unni áfram. Mynd­bandið var unnið með leik­stjór­anum Reyni Lyngdal og auglýs­inga­stof­unni Kontor og hlaut Lúðurinn, íslensku auglýs­inga­verð­launin, árið 2019.

Sagan hans José Adrián

José Adrián var á heim­leið úr skól­anum þegar lögreglan réðst á hann og handtók. Hann var aðeins 14 ára gamall. Lögreglan lét José Adrián hanga í hand­járnum á lögreglu­stöð­inni og barði hann. Hann var aðeins leystur úr haldi eftir að foreldrar hans höfðu verið þving­aðir til að borga sekt. Mál hans var eitt af málunum í herferð­inni Þitt nafn bjargar lífi 2019 þar sem krafist var rétt­lætis í máli hans en þá höfðu litlar fram­farir orðið tæpum fjórum árum frá hand­töku hans. Í janúar 2021 urðu þau gleði­tíð­indi að José Adríán og fjöl­skylda fengu skaða­bætur frá yfir­völdum. Án þrýst­ings hefði þetta ekki gerst. Mynd­bandið var unnið með leik­stjór­anum Reyni Lyngdal og auglýs­inga­stof­unni Kontor og hlaut Lúðurinn, íslensku auglýs­inga­verð­launin, árið 2019.

Sagan hans Moses

Moses Akatugba frá Nígeríu var aðeins 16 ára þegar hann var hand­tekinn fyrir stuld á farsímum. Hann var pynd­aður til játn­ingar, sat í fang­elsi án dóms og laga í átta ár og var síðan dæmdur til dauða. Eftir 10 ár í fang­elsi var Moses loks náðaður þökk sé þrýst­ingi frá yfir 800.000 einstak­lingum um allan heim. Í nóvember árið 2016 heim­sótti Moses Íslands­deild Amnesty Internati­onal og hitti íslensku aðgerða­sinn­anna sem börðust fyrir lausn hans. Mynd­bandið var unnið í samvinnu við staf­rænu auglýs­inga­stofuna KIWI.

Íslenskur texti

Moses’ story

16-year-old Moses Akatugba was arrested by the Nigerian army and charged with stealing mobile phones. He was tort­ured and forced into signing two “confessions” – which formed the sole basis of his conviction. After 10 years in jail, and over 800,000 messages from acti­vists around the world, Moses’ life has been spared. Moses Akatugba visited Iceland in the end of November 2016 where he met the acti­vists that took action in his support. This video was made in colla­boration with the digital advert­ising agency, KIWI.

English subtitles

Horf­umst í augu

Hörm­ungar og stríð geysa víða um heiminn. Ein afleiðing þessa eru fólks­flutn­ingar og flótti, þar sem fólk neyðist til að yfir­gefa heimili sín. Ástæður þess að fólk flýr heima­land sitt geta verið marg­vís­legar. Sumir flýja vegna hungurs, efna­hags­legs ástands og vopn­aðra átaka en aðrir sæta ofsóknum af hendi yfir­valda eða annarra aðila. Fyrir 20 árum síðan uppgötvaði sálfræð­ing­urinn Arthur Aron að ef fólk myndaði ótruflað augn­sam­band í fjórar mínútur færði það fólk nær hvort öðru. Íslands­deild Amnesty Internati­onal ákvað að standa að verk­efni sem byggir á þess­arri uppgötvun, þar sem flótta­fólk og Íslend­ingar komu saman, sátu gegnt hvort öðru og horfðust í augu í fjórar mínútur. Áhrifin voru einkar jákvæð eins og glögg­lega sést á mynd­bandinu.

Þitt nafn bjargar lífi 2021

Um leið og við hvetjum þig til að kynna þér mál tíu þolenda mann­rétt­inda­brota og skrifa undir áköll til stjórn­valda, viljum við vekja þig til umhugs­unar um hvernig hending ein getur staðið á milli þess að fá að njóta mann­rétt­inda og ekki. Stundum þarf ekki annað en að vera á röngum stað á röngum tíma. Þjóð­þekkt lag hljómar hér undir átak­an­legu mynd­efni, sem setur textann í alger­lega nýtt samhengi og færir fjar­lægan veru­leika nær okkur.

Mynd­band unnið af Brand­en­burg